Nieuwbouw

Nieuwbouw behoort tot een van de belangrijkste kernactiviteiten van Bouwbedrijf Buren B.V. Vanzelfsprekend start een bouwproces met een uitgebreide inventarisatie van de wensen van de opdrachtgever. Deze inventarisatie vormt de basis voor een eerste schetsontwerp.

In overleg met alle betrokken partijen wordt de schets uitgewerkt tot een compleet ontwerp op maat. Ook een eventueel noodzakelijke bouwvergunning wordt door ons aangevraagd. Pas als de opdrachtgever akkoord is met de financiën, planning en plannen, gaan wij aan de slag.

Tijdens het bouwproces staan wij in nauw contact met de opdrachtgever. Eventuele kleine aanpassingen kunnen gaande het bouwproces nog aangebracht worden. We bouwen immers úw woning! Wij bouwen particuliere nieuwbouwwoningen in alle prijsklassen met de volgende mogelijkheden:

  • Naar eigen ontwerp.
  • Ontwerp door architect.
  • De wensen van de opdrachtgever staan voorop.
  • Mogelijkheid voor geheel of gedeeltelijk cascobouw.

Verbouwen en renovatie

Behalve voor nieuwbouw, is Bouwbedrijf Buren B.V. ook voor (ingrijpende) verbouw-, renovatieprojecten uitstekend ingericht. Dezelfde hoge kwaliteitseisen die we aan nieuwbouw stellen, worden ook bij verbouw en renovatie toegepast. Voor een optimaal (renovatie) resultaat bijvoorbeeld gaan we altijd op zoek naar passend authentiek materiaal.

U kunt onder andere bij ons terecht voor:

  • Erkers
  • Uitbouwen
  • (Prefab) dakkapellen
  • Houtrotsaneringen

Kleine en grote verbouwingen worden van ontwerp tot eindoplevering door ons verzorgd.

Onderhoud

Een eigen woning/pand vraagt altijd om onderhoud en als eigenaar draagt u daar zelf de verantwoordelijkheid voor. Nagenoeg geen enkel product, dus ook een bouwproduct, kan het stellen zonder periodiek onderhoud teneinde de levensduur te optimaliseren. Uitstel van onderhoud kan lekkages, houtrot, ruitbreuk en tocht veroorzaken en dat zijn nog maar de kleine problemen.

Indien u het onderhoud voor u uit blijft schuiven kan u zelfs door de gemeente aangesproken worden op uw onderhoudsplicht. Bouwbedrijf Buren B.V. is in staat om, in overleg met u, te bepalen welk onderhoud er aan uw woning/pand verricht dient te worden en kan dit planmatig en efficiënt uitvoeren.

Particulieren

Voor groot en klein onderhoud aan uw woning, Bouwbedrijf Buren B.V. is deskundig op vele gebieden. Hierbij kunt u denken aan het vervangen van vloeren, kozijnen en boeiboorden maar ook het maken van vlieringen, zolders en andere timmerwerken in uw woning.

Bedrijven

Planmatig onderhoud garandeert een langere levensduur van uw pand en zorgt ervoor dat uw pand zijn waarde behoud. Bouwbedrijf Buren B.V. kan u een periodieke inspectie inclusief onderhoudsadvies geven, dit geeft u een helder beeld van de status van uw pand. Voor aanvullende informatie kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen.